Spånsug- en typ av processventilation

Spånsugar utgör en specifik typ av processventilation som är särskilt anpassad för att hantera träbearbetning och metallbearbetning, samt andra miljöer där det uppstår spån, damm och andra partiklar som måste avlägsnas effektivt. Dessa system integreras i arbetsmiljön för att säkerställa en ren och säker arbetsplats.

Processventilation, inklusive spånsugar, fungerar genom att skapa en kontrollerad luftström som samlar upp och transporteras bort de genererade partiklarna från arbetsområdet till en central insamlingspunkt eller en behållare. Detta minskar risken för hälsoproblem, brand och olyckor som kan uppstå på grund av ackumulerade partiklar. Spånsugare är en viktig komponent i processventilationssystemet och spelar en avgörande roll i att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö.

Vad menas med processventilation? 

Processventilation är en viktig del av arbetsmiljön, särskilt när farliga ämnen släpps ut under olika arbetsprocesser. Den syftar till att avlägsna föroreningar vid källan genom att använda frånluft och därigenom minska föroreningsspridningen i arbetslokalen. Denna teknik är avgörande för att kontrollera luftföroreningarnas koncentration i arbetsmiljön och skydda arbetstagarnas hälsa. 

Processventilation bör användas i situationer där farliga ämnen släpps ut, såsom svetsrök, oljedimma, trädamm, kemikalier i laboratorier, hårfärgningsmedel i frisersalonger, härdplaster hos nagelterapeuter, och vattenånga och stekos i restauranger och storkök. Utformningen av processventilationen beror på luftföroreningens typ, hur den avges, och dess egenskaper. Olika typer av processventilation som punktutsug, spånsug och dragbänkar, kan anpassas efter behov. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö, inklusive användning av processventilation när det behövs. 

tutor with male carpentry student in workshop stud 2022 02 02 04 52 24 utc
c scaled

BF-serien

Centab BF-serien kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa inkluderar: 

  • Punktsug från stationära maskiner: Systemet kan användas för att suga upp damm och spån från stationära maskiner. Detta kan bidra till att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö. 
  • Centraldammsugning: Systemet kan användas för att suga upp damm och spån från ett större område. Detta är en bra lösning för industrier och verkstäder. 
  • Flera samtidiga användare: Systemet kan användas av flera användare samtidigt utan att prestandan påverkas. Detta är en bra lösning för kontor och andra miljöer där det finns många människor. 
DSC8008 scaled

C-200

Lämpliga stofttyper är torrt, volymiöst stoft som trä,
plast, papper mm. Nedan följer några exempel på
lämpliga användningsområden:
• Träslöjdsalar
• Snickeriverkstäder
• Byggtekniska gymnasium
• Plastindustri
• Bagerier
• Pappersindustri
• Mekaniska verkstäder
• Bilverkstäder
• Ortopedverkstäder

Punktutsug 

Punktutsugsenheter är mångsidiga och används inom olika områden för att effektivt hantera luftföroreningar och partiklar. Inom golvstädning är punktutsugsenheter användbara för att avlägsna damm, smuts och partiklar från golvytor, vilket resulterar i en renare och säkrare arbetsmiljö. Vid svetsning är svetsutsugsenheter avgörande för att suga upp skadlig svetsrök och ångor, skydda svetsaren från inandning av farliga partiklar och förbättra luftkvaliteten. 

Maskinutsug används för att effektivt avlägsna spån, damm och andra partiklar från skärande maskiner, vilket inte bara håller arbetsområdet rent utan också förlänger maskinernas livslängd och minskar underhållet. 

Luftreningsenheter används för att rena luften från olika partiklar, allergener och föroreningar, vilket förbättrar inomhusluftkvaliteten och skapar en hälsosam arbetsmiljö. 

Ventilation och stoftutsug i träslöjdsalar är avgörande för att avlägsna trädammpartiklar som uppstår vid bearbetning av trä. Detta säkerställer en hälsosam arbetsmiljö och minskar risken för inandning av skadliga partiklar. 

Bänk- och maskinstädning med punktutsugsenheter är en effektiv metod för att avlägsna partiklar och damm från arbetsbänkar och maskiner. Detta bidrar till att hålla arbetsområdet rent och säkert samtidigt som arbetsutrustningen bibehåller sin effektivitet.