dansk teknisk skola web

Ett centralutsugsystem består vanligtvis av:

  • vakuumenhet (sugkälla)
  • stoftavskiljare (filtrering och stofthantering)
  • kanalsystem (rörsystem och ventiler m.m.)
  • arbetsplatsutrustning (munstycken och städslang m.m.)

Sedan kan detta kompletteras med en mängd olika produkter som exempelvis värmeväxlare, rotorsluss och luftrenare.

För att Du ska välja rätt kapacitet och funktion hjälper givetvis vi på CENTAB till med kostnadsfri rådgivning vid Din projektering.

Här kan Du få lite hjälp på vägen:

PDF Att tänka på vid val av centralutsug
PDF Checklista vid val av centralutsug