Grundaren

Kjell Johansson har en gedigen bakgrund från industri, byggbransch och skolmiljö. I början av 70-talet utbildade han sig till slöjdlärare vid Linköpings Universitet och fick sin första tjänst i Falkenberg. Redan tidigt utvecklades ett intresse när det gällde att påverka den fysiska arbetsmiljön på skolorna, inte minst i träslöjdsalar. 1980 flyttade Kjell till Lidköping och där blev han även skyddsombud. En av de första åtgärderna blev att installera en spånsug i sin träslöjdssal, vilket ledde till en kontakt med en spånsugsleverantör som Kjell började representera i västra Sverige.

Efter hand tog spånsugsförsäljningen över och 1987 startades handelsbolaget Centair med affärsidén att förbättra luften i olika arbetsmiljöer. Kundbasen breddades nu alltså också alltmer till industrin och den privata sektorn.

anlaggning

Centab startas

1991 startade Kjell tillsammans med en kollega Centab som aktiebolag. Som grund hade de några egenutvecklade lösningar med bl.a. frekvensstyrning av anläggningarna. Användarvänliga funktioner och en enklare grundkonstruktion baserad på standardkomponenter underlättar service och underhåll. Detta har samtidigt medfört att livslängden på centralutsugsanläggningarna har ökat avsevärt samtidigt som driftkostnaderna reducerats kraftigt.

Idag

Idag utvecklar, tillverkar, säljer och installerar Centab centralutsugsanläggningar i form av spånsugar och centraldammsugare. Vi strävar alltid efter att vara ledande inom de marknadssegment företaget specialiserat sig på. Kontor med utveckling och produktion finns i samma lokaler som systerföretaget Cenva i Mariestad vid Vänern. En mindre enhet finns även i småländska Älmhult.

Genom vår långa erfarenhet utför även Centab service och ombyggnationer av de flesta på marknaden förekommande centralutsugsfabrikat. Vi arbetar med kvalitetsleverantörer inom alla delar av vår verksamhet.

Vi har även blivit en betydande grossist på stålrörssystem till centraldammsugning och spånsugsanläggningar. Då vi utvecklat detta program med kvalitet och funktion högst på agendan kan vi utan överdrift säga att vi idag har marknadens bästa system.

Framtiden

Vi arbetar ständigt med produktutvecklingen av våra spånsugar och lägger nu speciellt focus på miljö och driftsekonomi. Vi kommer aldrig att vara billigast i inköp utan vårt mål är att vara bäst gällande kvalitét, säkerhet och ekonomi över tid samt att ge en förstklassig service.

Vår personal och våra återförsäljare har lång erfarenhet av arbetsmiljöförbättrande lösningar. Detta borgar för att Centab även i framtiden ska:

  • vara marknadsledande och arbeta för att utveckla branschen.
  • ha möjlighet att utföra kompletteringar och service på samtliga på marknaden förekommande fabrikat.
  • utbilda våra nyanställda så att de snabbt blir en tillgång för våra kunder