Spånsug i slöjdsalSpånsug i slöjdsal

Vi tillverkar och säljer spånsugar och kompletta system för centralutsug, städning och processventilation.

CENTAB består av personal som sedan 1980-talet arbetat hårt för att förbättra luften och arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

Hos oss hittar du lösningar som:

 • Centralutsugsanläggningar
 • Spånsugar
 • Städning
 • Processventilation
 • Svetsutsug
 • Maskinskydd för trä- och metallbearbetningsmaskiner

Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan göra för att förbättra just Din arbetsmiljö.

Användningsområden, material och branscher

Användningsområden

CENTAB erbjuder produkter inom ett flertal användningsområden där både låg-, mellan- och högvakuum kan användas för att eliminera luftföroreningar och damm. Vakuumenhet och stoftavskiljare anpassas tillsammans med övriga detaljer efter varje kunds specifika behov.

Centabs centralutsug kan användas för:

 • golvstädning
 • svetsutsug
 • maskinutsug
 • luftrening
 • ventilation/stoftutsug i träslöjdsalar
 • bänk- och maskinstädning

Material

CENTAB arbetar med luftrening och evakuering av de flesta material och stofttyper som förekommer i olika arbetsmiljöer. Stoftmaterialet bestämmer flera faktorer som exempelvis:

 • filtermaterial
 • filteryta
 • filterrensningsalternativ
 • stofthantering (säck, behållare, rotorslussutmatning etc)
 • vakuumenhet (fläkttyp och prestanda)
 • kanalsystem
 • ventiler
 • serviceintervaller

Branscher

Nedan följer några exempel på branscher där CENTAB erbjuder produkter, installation och service:

 • träslöjdsalar (spånsug)
 • byggymnasier, spånsugar och centralsug
 • plastindustrier
 • bagerier
 • bilverkstäder
 • mekaniska verkstäder
 • snickeriverkstäder
 • ortopediska verkstäder

Prata spånsug, spånsugsanläggning och centralsugsystem med oss

Kontakta oss

spånsug