Spånsugar för rena inomhusmiljöer

Anläggsning med spånsug

Spånsugar och centralutsug

Vi tillverkar och säljer spånsugar och kompletta system för centralutsug, städning och processventilation.

CENTAB består av personal som sedan 1980-talet arbetat hårt för att förbättra luften och arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

Med en spånsug från CENTAB blir inomhusmiljön enklare att hålla fri från spån och damm.

Mer än spånsugar

Hos oss hittar du lösningar som:

Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan göra för att förbättra just Din arbetsmiljö.

centab 800

Användningsområden, material och branscher

Användningsområden

CENTAB erbjuder produkter inom ett flertal användningsområden där både låg-, mellan- och högvakuum kan användas för att eliminera luftföroreningar och damm. Vakuumenhet och stoftavskiljare anpassas tillsammans med övriga detaljer efter varje kunds specifika behov.

Centabs centralutsug kan användas för:

 • golvstädning
 • svetsutsug
 • maskinutsug
 • luftrening
 • ventilation/stoftutsug i träslöjdsalar
 • bänk- och maskinstädning

Material

CENTAB arbetar med luftrening och evakuering av de flesta material och stofttyper som förekommer i olika arbetsmiljöer.

Stoftmaterialet bestämmer flera faktorer som exempelvis:

 • filtermaterial
 • filteryta
 • filterrensningsalternativ
 • stofthantering (säck, behållare, rotorslussutmatning etc)
 • vakuumenhet (fläkttyp och prestanda)
 • kanalsystem
 • ventiler
 • serviceintervaller

Branscher

Nedan följer några exempel på branscher där CENTAB erbjuder produkter, installation och service:

 • träslöjdsalar (spånsug)
 • byggymnasier, spånsugar och centralsug
 • plastindustrier
 • bagerier
 • bilverkstäder
 • mekaniska verkstäder
 • snickeriverkstäder
 • ortopediska verkstäder

Vill du veta mer om våra produkters användning?

Tveka inte inför att kontakta oss så får du mer information om hur vi kan hjälpa dig med rätt lösning som passar just dina behov.

Prata spånsug, spånsugsanläggning och centralsugsystem med oss

För information om centraldammsugare, svetsutsug och avgasutsug kan du besöka Cenvas hemsida. Cenva, som levererar centralsugsystem till industri  och offentlig miljö, ingår i samma företagsgrupp som Centab. Där ingår även Cevac.

Kontakta oss

  spånsug