Blå spånsug från Centab med öppen lucka.

CF-10

Spånsug i kompaktformat där motor, fläkt, styrskåp och filterenhet byggts samman till en lättplacerad enhet. Cf-10 har samma nyutvecklade högvarviga 100Hz motor som våra BF-modeller men med mindre effekt. Fläkten är direktdriven och sammanbyggd med motorn för att spara plats och ge en underhållsfri konstruktion. Denna spånsug fungerar utmärkt för den lilla slöjdsalen eller utsug till någon maskin inom industrin. Konstruktionen är densamma som på övriga Centab maskiner med kraftig stålkonstruktion och stor uppsamlingsvolym.

ikon pdfProduktblad CF-serien

Spånsugars användning i träslöjdssalar och industrin

Spånutsug används i träslöjdssalar och industriella miljöer för att effektivt avlägsna och hantera spån och damm som genereras under olika träbearbetningsprocesser. Här är några aspekter av dess användning inom dessa sammanhang:

Säkerhet och hälsa

– Träslöjdssalar: Vid träslöjdsaktiviteter, som sågning, hyvling och slipning, produceras ofta stora mängder spån och damm. Spånutsug spelar en avgörande roll i att minimera risken för inandning av dessa partiklar och därmed förbättra arbetsmiljön och säkerheten för elever och lärare.
– Industri: I träbearbetningsindustrin hjälper spånutsug till att förebygga exponering för skadliga partiklar, vilket minskar risken för luftburna hälsoproblem bland arbetsstyrkan.

Maskinskydd och underhåll

– Träslöjdssalar: Spånutsug bidrar till att hålla arbetsutrustningen ren från spån och damm, vilket minskar slitaget på maskinerna och förlänger deras livslängd.
– Industri: I industriella träbearbetningsanläggningar minskar spånutsug också underhållstiden och behovet av att regelbundet rengöra maskiner och arbetsområden.

Utsugseffektivitet

– Träslöjdssalar: För mindre träslöjdssalar erbjuder kompakta spånutsugsenheter, som CF-10, en effektiv lösning med enkel placering och användning.
– Industri: Inom industrin, där produktionsvolymen är högre, används robustare spånutsugssystem med större kapacitet för att hantera det ökade flödet av spån och damm.

Efterlevnad av lagar och standarder

– Träslöjdssalar: I skolmiljöer är efterlevnad av lagar och standarder för inomhusluftkvalitet avgörande. Spånutsug bidrar till att uppfylla dessa regler och säkerställa en hälsosam lärandemiljö.
– Industri: Inom industriella inställningar är det lika viktigt att följa arbetsmiljölagar och regleringar för att säkerställa säkra och hälsofrämjande arbetsplatser.

Spånsugar är viktiga komponenter för att främja en säker och effektiv arbetsmiljö genom att minimera exponeringen för skadliga partiklar och främja långsiktig hållbarhet och produktivitet inom träslöjdssalar och industriella anläggningar.