DSC8008

C-200

Antistatiskt textilfilter. Utrustad med automatisk filterskak, optisk nivågivare mm.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.
Lämpligt för: Trä-, plast-,pappers-, textildamm etc.
Filtreringsgrad: 99,9% (BIA-klass C).

Stofthantering: 240-literssäck på säckvagn som standard.

PDF Broschyr
PDF Produktblad

C-250

Antistatiskt textilfilter. Utrustad med automatisk filterskak, optisk nivågivare mm. Större filteryta än C-200.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.
Lämpligt för: Trä-, plast-,pappers-, textildamm etc.
Filtreringsgrad: 99,9% (BIA-klass C).

Stofthantering: 240-literssäck på säckvagn som standard.

C 600 web
C 650 web

C-600/650

Antistatiskt textilfilter. Utrustad med automatisk filterskak, uppsamling i 600 liters sopkärl.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.
Lämpligt för: Trä-, plast-,pappers-, textildamm etc.
Filtreringsgrad: 99,9% (BIA-klass C).

Stofthantering: 600-liters sopkärl.