Här kan Du tanka hem CENTAB’s lathundar i PDF-format. Filstorleken på dessa varierar mellan ca 35-130 kB.
För att läsa pdf-filer behöver du ha programmet Adobe Reader på din dator. Det finns att ladda hem gratis via Adobes hemsida.

Projekteringsunderlag

Att tänka på vid val av centralutsug
Checklista vid val av centralutsug
Att tänka på vid val av spånsug