Affärsidé

 • Centab ska arbeta med produkter för luftrening och evakuering av de flesta stofttyper och material som kan förekomma inom olika arbetsmiljöer.
 • Genom att förbättra våra kunders arbetsmiljö ökar deras lönsamhet samtidigt som trivseln på arbetsplatsen blir bättre.
 • Genom vår flexibilitet och kundanpassning ska vi hela tiden sträva efter att vara en tillgång för våra kunder och kunna erbjuda effektivast möjliga lösningar för både miljön, kundens plånbok samt arbetsmiljön.

Kvalitetspolicy

Centab arbetar efter en egen kvalitetsplan där vi strävar efter att tillfredsställa behov och kvalitetskrav från och med våra mest krävande kunder. Vårt mål är att uppnå en högre kvalitetsstandard än våra konkurrenter både för våra produkter och system. Under 2021 siktar vi på att certifiera oss enligt ISO 9001. Detta innebär i korthet:

Långsiktighet

 • Långsiktig kvalitet i allt vi gör är ett viktigt framgångskriterium för Centab.

Produkter och produktion

 • Medveten satsning på produktutveckling grundad på marknadens krav.
 • Medvetna val av material och leverantörer.
 • Fastlagda tillverkningsrutiner som inte får ändras utan godkännande av företagets kvalitetsansvarige.
 • Ständig strävan efter förbättringar.
 • Varje leverans ska dokumenteras i minst 5 år för att möjliggöra fullgod service vid förändringar och kompletteringar.

Kunder

 • Vi ska vårda relationen med våra kunder genom att ge dem bästa möjliga service i alla lägen.
 • Genom ständig feedback låter vi kunden vara med i utvecklingsarbetet.
 • Den bästa kunden för Centab är den kund som kommer tillbaka.

Leverantörer

 • Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer med ständig utveckling av våra produkter och system.

Miljön

 • Vi vårdar miljön genom att tänka miljövänligt när vi arbetar.
 • Vår miljöplan ligger till grund för vårt miljötänkande.

Personal

 • Personalens trivsel och möjlighet att ständigt utvecklas är en viktig del i Centabs kvalitetsarbete.
 • Kontinuerlig utbildning av personal och återförsäljare.
 • Företagets kvalitet är varje medarbetares ansvar.

Framtiden

 • Vi siktar på att certifiera oss enligt ISO 9001.

Miljöpolicy

Centab arbetar efter en egen miljöplan där vi har upprättade och utvecklingsbara rutiner för miljöbevakning för att använda miljömässigt gynnsamma material och materialkombinationer. Vår miljöpolicy är att vi ska bidra till en god miljö, där hela vår verksamhet ständigt prövas mot miljömässiga värderingar.

Detta innebär:

Emballage

 • Vi ska ta hand om och sortera allt eget emballage.
 • Vi ska, i möjligaste mån, undvika emballage vid transporter m.m.
 • Vi ska sträva efter återanvändning av emballage.

Avfall

 • Vi ska källsortera vårt eget avfall.
 • Vi ska ha en egen miljöstation för inlämning av de restprodukter vi skapar.

Transporter

 • Vi ska i största möjliga utsträckning arbeta tillsammans med lokala entreprenörer.
 • Vi ska alltid använda det för miljön bästa alternativet vad gäller frakter och transporter.
 • Våra fordon ska använda så miljöriktiga bränslen som möjligt.

Produkter och produktion

 • Vi ska alltid välja miljövänliga produkter.
 • Spillprodukter ute på montage ska i möjligaste mån tas om hand och källsorteras på företaget.

Personal

 • Alla i företaget ska vara delaktiga i såväl utveckling som genomförande av miljöarbetet.
 • Vi ska ta hänsyn till lagar och föreskrifter.

Omgivning

 • Vi ska sträva efter att påverka vår omgivning, kunder och leverantörer, att välja och arbeta för miljövänliga alternativ.

Framtiden

 • Centabs miljöplan ska utvärderas i början av varje år.
 • Vi siktar på att certifiera oss enligt ISO 14001.