S1-serien

4 – 11 kW / 1700 – 4500 m³/h

Centralutsug för lätt – medeltungt stoft.
Sugkälla: Enhastighetsfläkt i gnistsäker aluminium. Drivs med trefasmotor och dubbla kilremmar. Utrustad med flamsäker bullerisolering och termosäkring.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.
Maxvakuum: ca 11000 Pa
Luftflöde: 1700 – 4500 m³/h

Uppfyller myndighetskraven för dammexplosioner (AFS 1981:5).

PDF Broschyr
PDF Produktblad

S2-serien

4 – 7,5 kW / 1700 – 3700 m³/h

Centralutsug för lätt – medeltungt stoft.
Sugkälla: Tvåhastighetsfläkt i gnistsäker aluminium för lägre energiförbrukning. Extra lämplig då behov finns av lägre ljudnivåer och två vakuumlägen.

Övriga uppgifter samma som S1-serien.

PDF Broschyr
PDF Produktblad

SF-serien

4 – 11 kW / 1700 – 4500 m³/h

Centralutsug för lätt – medeltungt stoft.
Sugkälla: Frekvensstyrd fläkt i gnistsäker aluminium för lägre energiförbrukning. Extra lämplig då behov finns av lägre ljudnivåer och flera vakuumlägen.

Övriga uppgifter samma som S1-serien.

PDF Broschyr
PDF Produktblad

S2V-serien

4 – 7,5 kW / 1700 – 3700 m³/h

Centralutsug för lätt – medeltungt stoft med ventilationsfunktion.
Sugkälla: Tvåhastighetsfläkt i gnistsäker aluminium för lägre energiförbrukning. Extra lämplig då behov finns av lägre ljudnivåer och två vakuumlägen. Ventilerar bort svävande damm i lokalen på grundläget.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m. där det förekommer mycket svävande damm i lokalen. Personal med dammallergiska besvär.

Övriga uppgifter samma som S1-serien.

PDF Broschyr
PDF Produktblad

SFV-serien

4 – 11 kW / 1700 – 4500 m³/h

Centralutsug för lätt – medeltungt stoft med ventilationsfunktion.
Sugkälla: Frekvensstyrd fläkt i gnistsäker aluminium för lägre energiförbrukning. Extra lämplig då behov finns av lägre ljudnivåer och flera vakuumlägen. Ventilerar bort svävande damm i lokalen på grundläget.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m. där det förekommer mycket svävande damm i lokalen. Personal med dammallergiska besvär.

Övriga uppgifter samma som S1-serien.

PDF Broschyr
PDF Produktblad