C-200

Antistatiskt textilfilter. Utrustad med automatisk filterskak, optisk nivågivare mm.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.
Lämpligt för: Trä-, plast-,pappers-, textildamm etc.
Filtreringsgrad: 99,9% (BIA-klass C).

Stofthantering: 240-literssäck på säckvagn som standard.

PDF Broschyr
PDF Produktblad