10-11 augusti visade CENTAB för första gången upp företagets nyutvecklade spånsugsanläggningar offentligt på Slöjdbiennalen i Linköping, en mässa och konferens för slöjdlärare från hela Sverige.